Search
Close this search box.

Privacybeleid RevinRecords VOF

https://revinrecords.com

 

Over ons privacybeleid
RevinRecords VOF geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (verbetering van) onze diensten, en behandelen zorgvuldig alle informatie die we verzamelen over u en uw gebruik van onze diensten. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die worden verleend door RevinRecords VOF. De startdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/11/2022, met de publicatie van een nieuwe versie worden de geldigheid van alle voorgaande versies ingetrokken. In dit privacybeleid beschrijven we welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het eind van ons privacybeleid.

 

Over onze dataprocessing
Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

 

Webshopsoftware

MijnWebwinkel
Onze webshop is ontwikkeld met behulp van de software van MijnWebwinkel ook wel MyOnlineStore genoemd. Persoonlijke gegevens verzameld met behulp van onze website en diensten worden gedeeld met MyOnlineStore. MyOnlineStore heeft toegang nodig tot deze gegevens om (technische) ondersteuning te bieden. Ze zullen deze gegevens niet gebruiken voor enig ander doel. MyOnlineStore heeft de verplichting, op basis van de overeenkomst die we met hen hebben, om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen voor uw persoonlijke gegevens. MyOnlineStore gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. MyOnlineStore behoudt zich het recht voor om interne delen van de verzamelde gegevens te delen om haar eigen diensten te verbeteren.

 

E-mail en mailinglijsten

SendinBlue
Wij gebruiken de e-mailservices van SendinBlue, een derde partij die onze e-mailverkeer op onze website en eventuele nieuwsbrieven faciliteert. Elke bevestigings-e-mail die u van onze website ontvangt, wordt verzonden vanuit de servers van SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. Aan de onderkant van elke geautomatiseerde e-mail die van onze website wordt verzonden, vindt u een “afmelden” -link. Als u op deze link klikt, ontvangt u geen geautomatiseerde e-mails meer van onze website, let wel dat dit de functionaliteit van onze website aanzienlijk kan beïnvloeden. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen, verzonden en vergrendeld door SendinBlue. SendinBlue gebruikt cookies en andere internettechnologieën om te volgen of e-mails worden geopend en gelezen. SendinBlue verzamelt ook informatie over u als ontvanger en de onderwerpen van deze e-mails met het doel de kwaliteit van hun service te verbeteren, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. SendinBlue behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke informatie te gebruiken om haar diensten verder te verbeteren en, binnen dit kader, te delen met derden.

 

Mijn webhost
Voor onze reguliere zakelijke e-mail gebruiken we de e-mailservices van Mijn webhost. Deze partij heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot onze mailbox en we behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Betalingsverwerkers

Mollie
Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop gebruiken we de betalingsprovider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) informatie te gebruiken om haar diensten verder te verbeteren en, binnen dit kader, te delen met derden. Alle hiervoor genoemde garanties in verband met de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn ook van toepassing op elke dienst van Mollie die derde partijen gebruikt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die toegestaan zijn door de juiste juridische gronden.

 

Recensies

 

Transport en logistiek

DHL
Als u bij ons bestelt, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de levering gebruiken we de diensten van DHL. Voor een geslaagde levering is het belangrijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze informatie met het enige doel om de leveringsafspraak uit te voeren. In geval van DHL die onderaannemers inhuren, zullen ze deze gegevens met deze partijen delen.

 

Boekhouding en administratie

Externe verkoopkanalen

Bol.com
Een deel van onze verkoop gebeurt via het platform van Bol.com. Als u een bestelling plaatst bij Bol.com, deelt Bol.com uw bestel- en persoonlijke gegevens met ons. We gebruiken deze informatie om uw bestelling verder af te handelen en af te ronden. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik.

 

Marktplaats.nl
Een deel van onze verkoop gebeurt via het platform van Marktplaats.nl. Als u een bestelling plaatst bij Marktplaats.nl, deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonlijke gegevens met ons. We gebruiken deze informatie om uw bestelling verder af te handelen en af te ronden. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking
We gebruiken uw gegevens met het enige doel om u onze diensten aan te bieden. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens direct in verband staat met de opdracht of taak die u ons aanbiedt. We gebruiken deze gegevens niet voor gerichte marketingdoeleinden. Als u ons informatie geeft en we gebruiken deze informatie om – niet op basis van een verzoek – u later te contacteren, vragen we eerst om expliciete toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met enig ander doel dan om verantwoordings- en administratieve verplichtingen na te komen. Deze derde partijen zijn allemaal gebonden aan een geheimhoudingsplicht op grond van de overeenkomst die we met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens
Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met het enige doel om u te voorzien van en/of onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie. Samenwerking in belasting- en strafrechtelijk onderzoek In sommige gevallen kunnen we door de overheid verplicht zijn om uw informatie te delen met het doel om te assisteren in een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn we verplicht om mee te werken en te assisteren, maar zullen we, op grond van rechtmatige mogelijkheden, bezwaar maken.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u een cliënt bent bij ons. Dit betekent dat wij uw cliëntenprofiel behouden en bewaren totdat u ons laat weten dat u onze diensten niet langer wilt gebruiken. Een dergelijk bericht dient ook als verzoek om te worden vergeten. Dit betekent ook dat wij uw gegevens maximaal twee jaar na uw laatste contact of transactie bewaren, tenzij er een juridische rechtvaardiging is om dit te doen. Wij zijn verplicht om facturen met uw (persoonlijke) informatie te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze informatie wordt veilig bewaard zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw cliëntenprofiel en elk document gemaakt vanwege uw opdracht of taak.

 

Uw rechten
Op basis van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u, als betrokkene, bepaalde rechten als het gaat om persoonlijke gegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u, als betrokkene, deze rechten kunt uitoefenen. Uit principe om misbruik te voorkomen, sturen wij uitsluitend facturen en kopieën van uw gegevens naar e-mailadressen die u ons heeft medegedeeld. Als u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen wij u zich te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In geval van een verzoek om te worden vergeten, houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat op basis van de gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt altijd het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonlijke gegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

 

Recht op inzage
U behoudt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of kunnen worden teruggebracht tot uw persoon in te zien. U kunt zo’n weergave aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van verwerkers die deze gegevens beheren, terwijl ook wordt vermeld onder welke categorieën wij deze gegevens opslaan.

 

Recht op verbetering
U behoudt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of kunnen worden teruggebracht tot uw persoon te laten aanpassen. U kunt zo’n aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van verwerking
U behoudt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of kunnen worden teruggebracht tot uw persoon te beperken. U kunt zo’n beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt totdat u deze beperking annuleert.

 

Recht op overdraagbaarheid
U behoudt altijd het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of kunnen worden teruggebracht tot uw persoon door een derde partij naar keuze worden verwerkt. U kunt zo’n verzoek indienen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bekende e-mailadres uw (persoonlijke) facturen of kopieën van gegevens die wij, of derde partijen namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat in zo’n geval wij u onze diensten niet langer kunnen aanbieden, omdat wij de veiligheid van de eerder verwerkte gegevens dan niet langer kunnen garanderen.

 

Recht op bezwaar en andere rechten

U behoudt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking die wij of derde partijen namens ons uitvoeren van uw persoonlijke gegevens. In geval van zo’n bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en afgehandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonlijke gegevens die wij, of derde partijen namens ons, hebben verwerkt tot dat moment teruggeven en daarna stoppen met verwerken. U behoudt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op een manier waarbij dit recht niet van toepassing is. Als u gelooft dat dit recht wel van toepassing is, vragen wij u om contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij behouden ons altijd het recht voor om onze privacyverklaring aan te passen. Deze pagina toont echter altijd de meest recente versie van onze privacyverklaring. Als een nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de manieren waarop wij recent verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan zullen wij u hierover via e-mail op de hoogte stellen.

 

Bedrijfsgegevens

RevinRecords VOF
Bertus Aafjeshof 168 1628 VV Hoorn Nederland
T +31 6 29 44 85 09
E info@revinrecords.scrolla.io
Contactpersoon voor privacyzaken
Hans Schaft